Match info

BVB Stadion Dortmund

BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Match press kits